0648670261 info@soskitenkat.nl

Beleidsplan 2024

 

  1. De Stichting SoS Kit en Kat is een non profit organisatie die zich inzet voor kittens, oude en/of zieke katten of katten met een handicap. Deze katten kunnen uit het hele land komen. Deze katten kunnen niet in een asiel gedijen en worden vaak na verloop van tijd ingeslapen omdat ze niet plaatsbaar zijn. Voor 2024 verwachten we 250 katten op te vangen waarvan we er 210 verwachten te kunnen plaatsen.

2. Wij zien dat er meer aanvragen zijn om oude/zieke katten op te nemen en er meer flessen kittens gevonden worden. Hierdoor hebben we een toename in de kosten voor het speciale voer en dierenartskosten. Wij verwachten dat deze trend zich doorzet en de kosten navenant zullen stijgen. Tevens zien we dat door de corona mensen dieren hebben aangeschaft zonder de consequenties te overdenken en daardoor zien we veel hele zieke dieren. We hebben uit de tegoeden van 2023 € 6000,00 gereserveerd om dit te kunnen opvangen.

3. De katten en kittens worden in pleeggezinnen geplaatst die dan de zorg en socialisatie overnemen. De pleeggezinnen krijgen voer en kattenbakvulling vergoed. Tevens betalen wij, natuurlijk, alle dierenartskosten. Eventueel kan ook een dierenhomeopaat en/of dierenfysiotherapeut worden ingeschakeld.

4. Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar nieuwe pleeggezinnen, vooral voor de oudere katten zouden we graag meer pleeggezinnen willen.

5. Bij binnenkomst word ook gekeken of ze geënt, gechipt en/of gesteriliseerd/gecastreerd zijn. Is dit niet het geval dan neemt de Stichting dit op zich. Afgesproken is dat alle dieren die bij de Stichting vertrekken allemaal gezien zijn door een dierenarts en dat deze geënt of getitterd zijn, tevens gechipt en als ze ongeveer 12 weken zijn, allemaal gesteriliseerd/gecastreerd worden. In 2023 is dat niet gelukt bij 4 kittens omdat de ballletjes nog niet waren ingedaald. Deze werden/worden dan gecastreerd als ze 6 maanden oud zijn.

6. Alle kittens/katten worden ontvlooid/ontwormt bij binnenkomst. Tevens word bij moederpoezen/kittens het ontwormingschema van 1 x in de 2 weken aangehouden.

7. Alle medische zorg die nodig is gaat de Stichting ze geven.

8. Voor enten hebben we afspraken met 4 dierenartsen die het voor asieltarief doen, dit geld ook voor sterilisatie/castratie. Ook zijn er met deze dierenartsen afspraken gemaakt over de kosten als er een kat ziek is.

9. Als een kitten/kat heel ziek is, gaat het pleeggezin naar de dierenarts, als het heel slecht gaat moet het pleeggezin eerst contact opnemen met Ingrid, deze zullen dan overleggen met de dierenarts voordat wordt besloten dat het kitten/de kat word ingeslapen. In principe zijn wij een no-kill stichting.

10. We hebben 2 facebookpagina’s waar ze opkomen. Ook de website word regelmatig bijgehouden, dit gebeurt nu door iemand van buiten de stichting zodat wij meer tijd met de katten/kittens hebben.

11. De kittens worden geplaatst voor € 150,00. Als ze ouder zijn dan 1 jaar vragen we € 110,00 Tevens moeten mensen een plaatsingsovereenkomst tekenen.

12. Wij gaan ook meer en meer zwerfkatten castreren om te zorgen dat de hoeveelheid kittens die gevonden worden gaat verminderen. Christa neemt het vangen en dan brengen naar de dierenarts om te neutraliseren op zich. Daarnaast gaan we kijken of we ze tijdelijk kunnen opvangen om goed in te schatten waar ze het beste op hun plek zijn.

13. Na 14 dagen is er contact om te kijken of alles naar wens is en of er nog eventuele problemen zijn. Bij problemen zal de Stichting proberen deze op te lossen. Hetzij met bezoek aan een dierenarts of wel door uit eigen ervaring te putten om deze mensen advies te geven.